• Książki z zarządzania

  W tym miejscu wymieniam swoje preferowane książki – to z tej listy korzystam opracowując gry i symulacje dla trenerów:

  – Ekonomia kryzysu-Stephen Mihm, Roubini Nouriel
  – Biznesplan. Model najlepszych praktyk-Jerzy Skrzypek
  – Ja, Steve. Steve Jobs własnymi słowami-George Beahm
  – Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa-Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek
  – Wszechstronny lider-Rob Kaiser, Bob Kaplan
  – Opanuj swój wewnętrzny głos-Blair Singer
  – Jak wygrać każde negocjacje-Robert Mayer
  – Procesy biznesowe w praktyce-Marek Piotrowski
  – Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu-Marek Jabłoński
  – Odważne rozmowy-Susan Scott
  – Paradoks Abilene i inne medytacje na temat zarządzania-Jerry Harvey
  – Szefologika, czyli logika szefowania-Roman Polko, Paulina Polko
  – O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość -Katarzyna Żądło
  – HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie-Caroline Welsing
  – Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi-Marta Juchnowicz
  – Zaryzykuj – zrób to!- Richard Branson
  – Życiologia, czyli o mądrym zarządzaniu czasem-Miłosz Brzeziński.